Att bokföra i en webshop – den kompletta guiden 2019

Att driva en webshop är idag en ypperlig affärsidé som växt fram genom att allt fler köper hem det mesta via nätet. Allt från kläder och mat till bilar.

Fördelarna med att starta en webshop är flera. För att bara nämna några innebär en webshop en relativt låg uppstartskostnad genom möjligheten att använda standardlösningar. 

Idag behöver du t.ex. inte vara en duktig dataprogrammerare för att kunna ha en framgångsrik webshop. En webshop kan startas upp via t.ex. Shopify eller Textalk för några hundralappar i månaden på kort tid. 

Så istället för webdesign kan ens tid läggas på sina produkter, tjänster, kunder och marknad. Alla de uppgifter som oftast utgör det roliga med att vara egenföretagare..

Och samtidigt som det tekniska med sin webshop inte vållar några större bekymmer kan det vara värt att se över sin administration en extra gång.

Det är lätt att bli lite för självständig med sitt företagande och vilja göra det mesta själv av kostnadsskäl. Och det är inget fel med det. Så länge du faktiskt förstår bokföringen.

För att lyckas med bokföringen i sin webshop och företag är det därför väl värt att investera en del av sin tid i att ta sig igenom den guide vi satt ihop för alla internetentreprenörer runtom i Sverige och utomlands.

Vi börjar med att gå igenom grunderna i bokföring med det vi själva tycker utgör väsentliga bokföringsbegrepp och förklaringar för att sedan gå in på specifika bokföringsfrågor i en webshop.

Även om du anser att dina kunskaper i debet och kredit är fullt tillräckliga (eller inte har några alls!) kan vi med vår erfarenhet ge dig tips till en djupare insikt om vad debet och kredit i de olika kontoklasserna innebär och framförallt dela med oss av förmågan att hantera specifika transaktioner relaterade till en webshop.

Grunder och syftet med bokföring

Syftet med bokföring är att på ett korrekt sätt återspegla de affärstransaktioner som sker i företaget och därmed ha möjligheten att löpande kunna följa företagets resultat och ekonomiska ställning.

För att lättare förstå varför bokföringen är av särskild vikt för att ha koll på sin ekonomi så kan vi tänka oss en situation där ingen bokföring görs alls.

För de allra flesta skulle det i en sådan situation innebära att bankkontot blandas ihop med det privata och i takt med att antalet transaktioner ökar och tiden går så blir det allt svårare att veta hur just företaget går.

Och om du inte vet hur företaget går ekonomiskt hur vet du att du göra rätt saker?

Att tillämpa principen om dubbel bokföring innebär att man på ett betryggande sätt återspeglar företagets ekonomi med en flera hundra år gammal metod som säkerställer att bokföringen balanserar.

Att bokföringen balanserar innebär att summan av debet är lika med summan av kredit.

God redovisningssed

Utöver att bokföringen balanserar finns det ett antal grundläggande principer bakom bokföring som satts ihop i ett vedertaget svenskt system som kallas god redovisningssed. God redovisningssed utvecklas av bokföringsnämnden och de ansvarar för att redovisningsregler tillämpas konsekvent i samtliga Sveriges företag.

Det kan därför vara bra att känna till att det går att slå upp bokföringsfrågor direkt i de olika redovisningsstandarderna som finns. De vanligaste är K2 (mindre företag) och K3 (större företag)

Andra regler och lagar för bokföring som är bra att känna till

Vid bokföring är det en stor fördel att kunna slå i rätt lagar och regler så det blir rätt från början

Utöver Bokföringsnämnden som svarar för redovisningspraxis finns det lagar rörande bokföring i 

  • Bokföringslagen (BFL)
  • Årsredovisningslagen (ÅRL)
  • Aktiebolagslagen (ABL)
  • Inkomstskattelagen (IL)
  • Mervärdesskattelagen (ML)

Samtliga av dessa är bra att känna till att de reglerar bokföringen på ett eller annat sätt. Det är alltså det lägsta som måste vara uppfyllt i syfte att bokföringen ska anses laglig och korrekt. 

Om bokföringen inte uppfyller de minsta kriterierna i ovanstående lagar eller bryter mot god redovisningssed kan även Brottsbalken aktualiseras då bokföringsbrott anses vara ett brott med fängelse på straffskalan.

Hur bokföring är uppbyggt

En systematisk bild över bokföring

En affärstransaktion, t.ex. inköp av en dator ska bokföras i enlighet med den dubbla bokföringen i debet och kredit. Ett inköp innebär att företaget lägger ut pengar för att köpa en tillgång eller för en kostnad som uppstått.

Det innebär att tillgångar minskar (t.ex. vid betalning med ett bankkort) samtidigt som kostnader ökar (datorn anses förbrukad under bokföringsperioden). Den här transaktionen ska belastas med samma belopp i debet och kredit så en titt på vår infografik visar i vilken kolumn respektive bokföringsslag som ökar i debet respektive kredit.

I en resultat- och balansrapport finns det fyra olika klassificeringar samt en restpost i form av eget kapital i en transaktion. Dessa utgörs av

  • Tillgångar – Post i balansräkningen som innebär något som möjliggör att bolaget erhåller framtida ekonomiska fördelar. Det kan vara kundfordringar, skattefordringar, anläggningstillgångar i form av maskiner och fastigheter, eller andra typer av fordringar. Även varulager anses vara en tillgång då detta är varor som köpts in för att säljas vidare.
  • Skulder – Post i balansräkningen som innebär tvärtemot en tillgång. En skuldpost motsvaras av någonting som framöver förväntas innebära ett betalningsflöde ut från bolaget i framtiden. Det kan vara leverantörsfakturor, skatteskulder, löneskulder och andra typer av lån som tagits upp med en bestämd betalningsplan.
  • Intäkter – Post i resultaträkningen Värdet av de varor och tjänster som levererats under bokföringsperioden. Till skillnad från inbetalningar är alltså intäkter även sådant som blivit fört som kundfordran så länge en vara eller tjänst är utförd. Då är det en intäkt som ska redovisas som sådan.
  • Kostnader – Motsatsen till intäkter utgör det alltså värdet av de varor och tjänster som företaget förbrukat under bokföringsperioden. Inköp mot varulager är alltså ingen kostnad tills det att motsvarande vara är såld till kund – tills dess är det ju en tillgång som väntas på att säljas.
  • Eget kapital – Det egna kapitalet utgörs av aktiekapitalet, tidigare resultat från resultaträkningar och tillskjutet kapital i form av aktieägartillskott m.m.

Bokföra försäljning i en webshop

Stycke

Bokföra olika betalsätt i en webshop

Stycke

Moms på försäljning webshop

Stycke

Bokföra inköp till en webshop

Stycke

Momsregler inköp till webshop

Stycke

Årsbokslut och skatter för en webshop

Stycke


Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.