Tips och råd när du funderar på en Checkkredit till företaget

En man antecknar i sitt checkräkningshäfte

Vi har många redovisningskunder som under 2020 har noterat ett stort tapp i sin försäljning. Samtidigt har intäkter och kostnader haft korta, intensiva, svängningar under året hänförliga till regeringens och folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi märker vid fakturering att många företag ibland rentav saknar pengar i kassan då deras kunder betalar fakturor för sent eller försöker … Läs mer