Det är viktigt med ett stabilt kassaflöde

Företagsledare brukar normalt analysera företagets utveckling med hjälp av nettoresultatet. Genom att följa resultatet görs förändringar för att öka försäljning och sänka kostnaderna. 

Det vanligaste antagandet bland ägare är att banker och andra intressenter bryr sig om resultatet eller lönsamheten enligt resultaträkningen. Givetvis är lönsamheten viktig men kassaflödet är de facto kung i förhandlingar med banken. 

Det huvudsakliga skälet till det är att företag oftast går i konkurs eller hamnar på obestånd på grund av dålig likviditetshantering och dålig förståelse av kassaflödet. Kortfattat så hamnar du på obestånd om ditt företag tex inte kan betala lönerna. Det går inte direkt att förhandla med anställda om att avstå lönen en månad för att kassaflödet är dåligt. 

Banker ser till att alltid ha bra koll på företagens kassaflödet för att kunna bedöma deras betalningsförmåga i nuläget och i framtiden. Företagaren tenderar att lägga sin tid på att maximera lönsamheten genom intäkter, utan att lägga någon särskild vikt vid kassaflödet. Själva intäkterna kan du räkna hem när jobbet är utfört och fakturan är ivägskickad. Men kassaflödet kan dröja 30-dagar eller längre vid en sådan fakturering.

Varför uppstår ett dålig kassaflöde trots ett bra resultat?

Likviditetsfördröjning

Det är helt enkelt tiden mellan att en tjänst eller vara levereras till kunden till det att du får betalt för det som är sålt. Den här tiden kan vara mycket lång. Särskilt för tillverkande företag eftersom material som köps in behöver bearbetas, paketeras och säljas. För tillverkningsföretag kommer utmaningar med produktionstid, frakttid och betalningsvillkor mot sina kunder. Även kunderna vill ju förhandla fram en längre betalningstid då de i sin tur har leverantörer de ska betala. Tillverkande företag kan ha likviditetsfördröjning på flera månader och särskilt så om de inte noggrant bevakar sina fakturor.

Kassaflödet vid tillväxt i företag

Företag som växer tenderar att ha dålig likviditet. De uppvisar ofta goda försäljningssiffror men har trots det problem med likviditeten då tillkommande utgifter stiger och behovet av rörelsekapital växer. Kapitalet används för att finansiera lager, inventarier och marknadsföring snarare än att bara sitta på banken. Rörelsekapital görs i långa investeringar såsom rekrytering och teknisk infrastruktur vilket gör att utflödet av pengar under den här tiden görs långt före att dessa genererar några pengar.

Så för att undvika att företaget hamnar på obestånd eller i en situation där rörelsekapitalet är slut är det av yttersta vikt att ta kontroll över sitt kassaflöde. Det finns ett par enkla metoder som går att använda för att förbättra sitt kassaflöde.

Lär känna kunderna

I takt med att företaget växer så kommer antalet kunder och deras krav att öka. Tumregeln är att ju större företag desto längre tid kommer de ta på sig att betala. Endast med motiveringen att de är stora nog att göra så. Stora etablerade butikskedjor vet att deras leverantörer har ett beroende till dem och de står för en betydande andel av volymen. Resultatet av det är att de gärna sträcker ut betalningstiden för fakturorna med åsikten att leverantören antingen får gilla det eller så får de gå någon annanstans. Å andra sidan finns det risk med att leverera till småföretag där risken istället är att fakturan inte betalas. För att komma runt båda dessa problemen har factoring, eller fakturaförsäljning, kommit att bli ett populärt sätt att säkerställa sitt kassaflöde. 

Håll koll på kundreskontran

Håll kundreskontran levande och håll framförallt koll på den. Det är företagets pulsåder och den behöver vara välskött, i ordning, och ge möjlighet att få koll på vilka kunder som betalar, vilka som inte betalar, vilken betalningstid de har enligt avtal och vilken faktisk betalningstid de har när de väl betalar. Se även över om det kan lämnas rabatter, t.ex. “2% vid 30 dagar netto” som en motivation för kunder att betala i tid. Så det gamla uttrycket att ta med sig:

“Det finns bara en sak som är värre än att inte sälja någonting; sälja något utan att få betalt”.

Lagrets påverkan på kassaflödet

Om vi ska se kassaflödet som en cykel där betalning av varor och material sker i början av cykeln innebär det att företagets lager, antingen av varor att sälja eller av råmaterial blir någonting som måste hanteras.

Det sista företag vill möta idag är besvikna kunder till följd av ett för lågt lagersaldo eller att inte ha produkterna i lager alls. Många företag löser detta genom att köpa in större antal artiklar (unika så kallade SKU:er). Det ska dock beaktas att antalet SKU, unika artiklar, kan vara förödande för företagets kassaflödet. 

För det första kan för många SKU:er påverka och begränsa kassaflödet eftersom lager binder upp likviditet. För det andra blir lagret svårare att hantera och för det tredje ökar risken att antalet hyllvärmare ökar och därmed ökar företagets inkurans.

Huvudregeln är att maximera lagrets omsättningshastighet. Det här är ett nyckeltal som direkt påverkar kassaflödet positivt eller negativt.

Utmaningen med lager och kassaflödet är att samtidigt som kunden ska få rätt produkt i rätt tid ska bolagets kostnad för rörelsekapital minska. Därför utgör analyser av bolagets lagerhantering en väsentlig del av den stora analysen av bolagets kassaflöde. Det innebär att en sänkning av kostnaden för rörelsekapital minskar lagrets påverkan på kassaflödet.

Förbättra ditt företag med kassaflödesprognoser

Resultatprognoser och kostnadsbudget i all ära men för att ditt företag ska vara optimerat behöver du också göra en särskild prognos för kassaflödet. Särskilt viktigt blir det i företag som planerar att investera, kanske i en hemsida, ett lager, en maskin eller egentligen vad som.

En kassaflödesprognos innebär att du vid sidan om din vanliga prognos och budget tar en koll på vad som medför in- och utbetalningar på banken, och en sådan uppställning behöver inte vara en avancerad uppställning. Det handlar om att få en överblick av hur likviderna på banken kan förväntas förändras i framtiden.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.