Likviditet i verkstadsföretag

Såhär skapade vi en plan som genererade positivt kassaflöde

Verkstadsföretaget är en välkänd leverantör av ståldetaljer mot tung industri. Verksamheten kännetecknas av kapitalbindning i form av maskiner och varulager i råmaterial och komponenter. Eftersom bolaget dragits med förluster under flera år var det svagt intresse för kapitaltillskott från bank och ägare.

Hur går det att få tillskott när banken och ägarna inte ställer upp?

Implementerade nya system, rutiner och kontroller

Istället för att kliva in och fortsätta i samma hjulspår som den tidigare ekonomiansvariga valde vi att ta ett helhetsgrepp om företagets system, rutiner och kontrollfunktioner. Det gav oss möjlighet att skapa förutsättningar att kunna göra nödvändiga analyser och kontroller på vad som gav upphov till de olika ekonomiska nyckeltalen.

Uppdaterat fakturahanteringssystem

Nya rutiner för månadsbokslut

Systemstöd i budget och resultatprognoser

För att bättre kunna skapa prognoser både för resultat och likviditet är inputdatan en förutsättning. Det innebär att en bokföring som inte är avstämd eller system som inte kan t.ex. koppla ihop fakturor mot beställningar ger ett bristfälligt stöd att kunna prognosticiera framtiden. Särskilt i ett verkstadsföretag vars verksamhet i hög grad bygger på kundprognoser.

Åtgärderna återställde en tidigare brist i kassan

Den första likviditetsprognosen som upprättades efter att vi infört samtliga nya rutiner för ekonomiavdelningen påvisade en större brist om cirka 20 % av varulagret.

Genom att påbörja ett aktivt arbete med att sänka lagernivåer och anpassa inköp efter rätt tidpunkt såväl som att förhandla med leverantörer lyckades bristen till slut bli ett fritt kassaflöde för företaget.

Även om det är viktigt att företaget anpassar sitt kassaflöde efter verksamheten kan det ibland behövas tillskott i kassan genom olika finansieringslösningar. Det kan vi, så hör av er till oss om ert verkstadsföretag har problem med kassaflödet.