skip to Main Content

Om Bravo

Bokföring är som lättast när du slipper göra det själv

På Bravo Ekonomi tror vi på att ta hand om kundernas bokföring så att de slipper göra den själv. Genom att erbjuda fasta priser och en tydlig beställningsprocess vill vi underlätta varje steg kunden tar i att få hjälp med sin bokföring. För någonstans behöver den resan börja och oftast blir det i möte med en byrå där kunden inte riktigt vet vad de betalar för. På Bravo är beställningen gjord enkelt och smidigt på webben och vad som ingår framgår tydligt.

Bravo - En modern ekonomikonsult

För de allra flesta ses bokföring som något nödvändigt ont och den synen tycker vi är okej. Vi ser det som en möjlighet. En möjlighet att hjälpa kunderna med sin bokföring och därmed bistå med goda råd och tips så att kunderna kan växa sina företag. På Bravo har vi även valt att bredda tjänsteutbudet till att även ta hand om annat än bokföringen. Ekonomi är brett. Det viktiga för oss på Bravo Ekonomi är att vi förstår kunden – och det gör vi. Med erfarenhet från flera olika branscher och storlek på företag kan vi vara med och bidra.

Vilka är vi på Bravo?

På Bravo Ekonomi har vi tillgång till flera kompetenta och duktiga konsulter inom redovisning och ekonomi. Bravo Ekonomi har även flera samarbetspartners inom områden vi vet kan behövas av våra kunder, så som jurister och affärsmäklare. Och vi söker alltid samarbete med fler duktiga konsulter. Känner du dig träffad ska du kontakta oss.

Bravokon Ekonomi AB
559118-1697
Skolgatan 1
352 33 Växjö
info@bravoekonomi.se

Back To Top